nl

Voor deelnemers

Op 6 en 7 april 2019 organiseert Het Locje voor de derde keer Modul-HO-Rail (MHR).
Dit is een evenement waarbij we een groot modulair net zullen samenstellen.
Dit zal de mogelijkheid bieden om een grootse rijdag te houden.
Het evenement zal toegankelijk zijn voor publiek. In de rand wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiging van een aantal professionele stands.

Voor zover we kunnen geven we hieronder reeds enkele concrete gegevens

Plaats : GC Hof Ten Hemelrijk te Opwijk
Schaal: HO
Systeem : 2-rail en/of 3-rail volgens respons

• Billijke onkostenvergoeding
o Bij winst is er een bijkomende vergoeding voor de deelnemers

• Mechanische aansluitingen met Joker module van en volgens de normen van Febelrail
• Digitaal rijden met DCC en MM protocol
• Besturen treinen met tablet, smart phone, iPhone, …
o Toestellen te voorzien door de deelnemende clubs
o Software gratis te downloaden
• Centrale en WiFi worden door de organisatoren ter beschikking gesteld
o Seinen en wissels volgens systeem van de deelnemers
• Per deelnemer maximum 6 m module lengte
o Kan aangepast worden volgens belangstelling
o 2 overgangsmodules
• Rollend materiaal door de deelnemers mee te brengen

Doel : een 10-tal banen aan mekaar koppelen

Verenigingen (en individuen) die wensen deel te nemen worden verzocht om zich kenbaar te maken voor 30 september 2018!

Gebruik volgende link www.mhr.hetlocje.org of stuur een e-mail aan info@hetlocje.org.
Finale deelname wordt bevestigd tegen 30 november 2018